Omet al contingut
ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN

L’associació està constituïda d’acord amb els principis estatutaris vigents en el marc legal actual (veure estatuts), de manera que el seu òrgan sobirà és l’Assemblea de socis/es. 

L’associació també compta amb una Junta Directiva que assumeix totes les funcions descrites als estatuts; actualment, aquesta Junta la formen:

  • Presidència: Oriol Gasulla
  • Vicepresidència: Gisela Buixeda 
  • Secretaria: Myriam González Sanz
  • Tresoreria: Neus Sagristà
  • Vocal: Begoña Pons