Omet al contingut
OBJECTIUS

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL 1. Assolir l’empoderament i reconeixement social de la professió d’educació patrimonial.

1.1. Definir, visibilitzar i posar en valor el sector professional específic de la funció d’educació en museus i centres patrimonials.

1.2. Fomentar la reflexió col·lectiva al voltant de conceptes clau del sector com ara educador de museus i mediador cultural.

1.3. Generar coneixement al voltant de la mediació i l’educació patrimonial i fomentar la reflexió, el debat i la formació teòrico-pràctica.

OBJECTIU GENERAL 2. Promoure la professionalització de l’educació patrimonial i combatre la precarietat

2.1. Definir perfils professionals en l’àmbit laboral (formació, competències, responsabilitats, tasques).

2.2. Treballar per un conveni professional propi del sector que doni resposta real a la nostra realitat (jornades laborals, etc).

2.3. Lluitar perquè els plecs dels concursos de l’Administració Pública es basin en criteris ajustats al perfil professional del sector i garanteixin condicions de treball dignes per a les educadores subcontractades. 

2.4. Promoure la formació oficial en el camp de l’educació i la mediació als museus.

2.5. Establir col·laboracions amb les altres associacions estatals existents (Taula, AMUREM, AVALEM, AMECUM, AMECUM Sur).

2.6. Reprendre el codi de bones pràctiques que han iniciat algunes associacions estatals per millorar les condicions professionals del sector.

OBJECTIU GENERAL 3. Esdevenir una plataforma de contacte entre els diferents professionals del territori que faciliti la comunicació.

3.1. Configurar-se com a un interlocutor vàlid amb l’administració i amb la resta d’associacions professionals del sector per tal de treballar conjuntament.

3.2.  Establir una xarxa de comunicació eficaç i útil per a professionals.

3.3.  Facilitar espais de trobada periòdics per tal d’afavorir el diàleg, el contacte i el debat entre les persones educadores de museu.