Omet al contingut
GRUPS DE TREBALL i ORGANITZACIÓ

GRUPS DE TREBALL i ORGANITZACIÓ

L’ACEP està organitzada a partir de quatre nivells: Comissions de govern, Comissions tècniques, Comissions territorials i Grups de Treball. El primer grup està format per les comissions de govern de l’associació, i són tancades. A les altres tres (Comissions tècniques, Comissions territorials i Grups de Treball), si voleu participar i col·laborar, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

COMISSIONS DE GOVERN

 • Junta i Grup Impulsor: Comissió responsable de la governança de l’entitat.
 • Relacions Institucionals: Relacions entre l’entitat i les diferents institucions relacionades amb l’educació patrimonial, des de museus fins a institucions socials i polítiques

COMISSIONS TÈCNIQUES

 • Comunicació:
  • Web
  • Xarxes Socials
  • Newsletters
 • Defensa professional: Impulsar el desenvolupament d’un conveni professional propi, adequat a les realitats pròpies del nostre sector. Treballar perquè els plecs dels concursos de l’Administració Pública estiguin basats en criteris professionals i no només econòmics, garantint així condicions laborals dignes.
 • Federació Estatal: Relació amb altres associacions d’educació patrimonial de fora de Catalunya.
 • Activitats generals: Coordinació i desenvolupament d’activitats oferides per l’entitat als diferents territoris.

COMISSIONS TERRITORIALS.

L’ACEP està organitzada en comissions territorials, representades davant la Junta per delegats/des designats. Les seves funcions són el desenvolupament d’activitats, una atenció més propera als socis i la difusió de proximitat. Les comissions territorials són:

 • Camp de Tarragona.
 • Terres de l’Ebre.
 • Catalunya Central.
 • Comarques de Girona.
 • Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Barcelona ciutat.
 • Alt Pirineu i Aran.
 • Terres de Lleida.

GRUPS DE TREBALL.

Grups transversals, oberts, participatius i concrets per treballar qualsevol tema interessant pels socis/es, a proposta d’algun d’ells/es, d’una comissió territorial o des de la Junta. Es tracta de treballar temes específics, útils i engrescadors relacionats amb l’educació patrimonial.